Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/sportovnidresy.cz/lib/mysql.inc.php on line 5
Zpracování osobních údajů | sportovnidresy.cz
sportovnidresy.cz > Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost GHH, s.r.o., IČ: 63472970, se sídlem Kupkova 676/86, Brno 638 00, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 20145, provozující webové stránky www.sportovnidresy.cz (dále jen: „správce“).

Kontaktní údaje

Telefon: +420 602 736 903

E-mail: info@sportovnidresy.cz

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které získal na základě plnění Vaší objednávky. Jedná se o fakturační, kontaktní a dodací údaje.

Dále správce zpracovává osobní údaje, které jste sami poskytli při vyplnění a odeslání poptávkového formuláře nebo dotazu. Jedná se o kontaktní údaje jako jméno, příjmení, e-mail, telefon, příp. adresa a název oddílu či firmy.

iii. ZAKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro případné zasílání obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit
 • zpracování nabídky v případě odeslání Vaší poptávky
 • zákaznická podpora v případě Vašich dotazů

IV. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobní údaje předává v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:

 • smluvním partnerům, kteří se podílí na přepravě a dodání zakázek (Česká pošta, s.p.)
 • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy nebo pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

V. DOBA UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z tohoto smluvního vztahu (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

VI. VAŠE PRÁVA

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR
 • právo opravu a doplnění osobních údajů dle čl. 16 GDPR
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 34 GDPR

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

VII. ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

Použití souborů cookie a analýza webové stránky

Cookie soubory jsou malé textové soubory, které jsou ukládány prostřednictvím prohlížeče lokálně v počítači, pomocí něhož je webová stránka zobrazena. Shromažďování cookie soborů provádí správce za účelem vyhodnocení návštěvnosti webové stránky a na základě toho i pro optimalizaci marketingových aktivit.Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů webové stránky.V případě, že návštěvník souhlasil se shromažďováním cookie souborů a nyní chce souhlas zrušit, může tak učinit pomocí změny nastavení svého prohlížeče níže uvedeným způsobem:

 
Prohlížeč Explorer 7, 8, 9 Firefox 4.0 Jiný prohlížeč
Deaktivace cookies: V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu"; nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů". Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru. Vaše nastavení potvrďte "OK".

V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti";
• zvolte oddíl "Soukromí";
• v sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies";
• potvrďte Vaše nastavení.

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče
Odstranění cookies: • V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení" a poté klikněte na „Odstranit historii procházení";
• zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies";
klikněte na tlačítko „Delete".
• V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie";
• vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii";
• zvolte „Vše" u volby „Časové období mazání";
• rozklikněte detaily kliknutím na volby „Podrobnosti";
zaškrtněte pole „Cookies" a stiskněte tlačítko vymazat.

 

Shromážděné cookie soubory zpracovává správce prostřednictvím služby Google Analytics, vyvinuté a provozované společností Google Inc., se sídlem Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google").

Zpracování shromážděných cookie souborů probíhá v rámci služby Google Analytics tak, že informace o užívání webové stránky vytvořené prostřednictvím shromážděných cookie souborů jsou přeneseny na server Google v USA a tam podrobeny příslušné analýze.Google nebude přenesená data, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník webové stránky zabránit změnou nastavení prohlížeče, jak je uvedeno výše, nebo také instalací pluginu do prohlížeče dostupného zde. Tento plugin funguje jen v příslušném prohlížeči na příslušném počítači a po instalaci nesmí být deaktivován nebo smazán, aby byla zachována deaktivace služby Google Analytics.

V rámci služby Google Analytics využívá správce i související reklamní funkce poskytované Google, jako jsou přehledy zobrazení v reklamní síti Google, rozšířené reportování anonymních dat (např. věk, pohlaví, zájmy) či zobrazování reklam v obsahové síti na základě zhlédnutých produktů (tzv. remarketing), vč. služby Google AdWords sloužící k personalizaci reklamy.

Personalizaci reklamy může návštěvník webové stránky www.sportovnidresy.cz vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.